AEI zkoumá amerického běžného účtu platební bilance

V nedávné bílé knize, American Enterprise Institute (AEI), think-tank s konzervativní ohýbat, zkoumala udržitelnost deficitu běžného účtu. V AEI zaměřit svou analýzu na čisté úspory a investice strana účtu platební bilance rovnice ve své snaze zjistit faktory, které ovlivňují kapitálové toky. Došli k závěru, že deficit je v konečném důsledku udržitelný, protože různé "bohatství skladování" příležitostí k dispozici v USA. Jinými slovy, cizinci budou i nadále zaparkovat své úspory v NÁS-aktiv denominovaných, protože z vlastní likvidity, rozmanitost a stabilitu poskytovaných těchto aktiv. Dále AEI uvádí, že zatímco vysoké ceny ropy řízené obrovské zvýšení hodnoty dovozu ropy, čistý vliv na NÁS zůstatky na běžných účtech mohou být pozitivní, protože vývozci ropy často okamžitě otočit a investovat olej zisky v amerických cenných papírů. V AEI zprávy:

Dnes, skutečný obchod vážené dolar je prakticky v jeho průměrná úroveň za posledních šestnáct let a je o něco silnější, než tomu bylo v roce 1991, kdy AMERICKÝ deficit běžného účtu stál prakticky na nulu.

Nejnovější články: