Deficit běžného účtu USA vázané na růst

Dnes, Spojené Státy vzestupně revidované prognózy pro growh své ekonomiky. Co bylo překvapující, bylo oznámení, že US deficit běžného účtu také rozšířil. Shodou okolností, nová zpráva tvrdí, že NÁS běžného účtu je úzce korelován s hospodářským růstem, což je velmi pult-intuitivní. Zdá se, že když ekonomika roste, růst disponibilního důchodu vede spotřebitelů dovážet více zboží pro osobní použití. Kromě toho, vysoká očekávání pro budoucí růst vede podniky, aby investovaly více, často v podobě dovážených výrobních a strojních zařízení. Studie používá historické tempo růstu a změny v aktuální zůstatek na účtu k prokázání vztahu. Poukázal na Německo jako příklad, kde rekordní přebytek obchodní bilance se shoduje s rekordní nezaměstnanosti a ekonomická stagnace. Stručně řečeno, zprávy Financial Times:

Americký obchodní deficit je v podstatě účetní abstrakce. Naše pozornost by se měla zaměřit na to, co je skutečně důležité – ekonomický růst, tvorbu pracovních míst, průmyslové výroby a svobodné a otevřené trhy, které podporují skutečný růst.

Nejnovější články: