ESF Použity na podporu Dolaru Druh

Ministerstvo Financí oficiálně ponoří do Výměny Stabilizačního Fondu (ESF), obskurní a jen zřídka využívána bazén deviz, jehož proklamovaným cílem je stabilizace devizových trzích v dobách nejistoty. Ministerstvo Financí určitě obcházeli tento mandát o použití části rezervy k poskytování pojištění na fondy peněžního trhu, které čelí náhlému kolapsu důvěry v poslední kapitole úvěrové krize. I když, tento krok není bez precedentu, od ESF byl použit jako zdroj kapitálu pro půjčky do Mexika jako nedávno, v roce 1995. Ironií je, že ministerstvo Financí je akce tentokrát bude jistě poskytnout podporu na kapitálové trhy, což posiluje představu, že NÁM zůstává nejbezpečnější místo pro investování v krizových situacích, což zase podporuje Dolar. Wall Street Journal uvádí:

Fondu, který nyní činí 50 miliard dolarů, byl vytvořen v roce 1934 k provádění intervencí na devizových trzích. Zmocňovací zákon dává prezident a ministr Financí nesmírné volnosti k jednání bez předchozího souhlasu Kongresu.

Nejnovější články: