EU limity rozpočtových schodků

Členové EU nakonec dospěli k dohodě, že rozpočtové schodky by měly být omezeny na 3% národního důchodu. Pouze členské státy, které používají Euro měny musí zůstat v rámci limitu. Nicméně, mnozí kritici tvrdí, že zákon nemá moc velký význam, protože obdobná dohoda byla po několik let. Nicméně, Francii a Německu podařilo strávit nad 3% svých vnitrostátních příjmů v každém z posledních 3 let. Euro situaci je lepkavá, jako členské země jsou v podstatě zdarma provádět nezávislé fiskální politiky, ale musí volně dodržovat univerzální měnové politiky. V tomto případě, je-li jeden národ cvičení příliš fiskální volnosti (běží velký rozpočtový deficit), může mít důsledky pro ostatní členské státy. BBC News hlásí:

EU se snaží vymanit z ekonomického zpomalení a chtěl limity pro veřejné výdaje a zadlužení – známé jako Pakt Stability a Růstu – chcete-li být více flexibilní.

Nejnovější články: