Jak se Hodnota Měny

S NÁMI vláda zarputile lpí na představě, že Čína manipuluje svou měnou a trvá na tom, že komunistické země, bude potrestán proto, že medvědi se ptát "jak můžeme určit, které měny (v tomto případě Juanů), je ve skutečnosti podhodnocené, a pokud ano, tak o kolik. Jeden významný ekonom má stanoveny tři základní techniky pro "oceňování měny", což může být užitečné pro vás všechny amatérské ekonomové.

První, tam je koncept známý jako "parita kupní síly", což naznačuje, že dvojice měn by měly kolísat v hodnotě vůči sobě navzájem na základě změn v jejich příslušných úrokových sazeb a inflace. Za druhé, tam je pojem "udržitelný" nebo "základní rovnováhy" směnný kurz, který přináší zemi běžném účtu do rovnováhy - ani schodek ani přebytek. Za třetí, historických dat kurzu může být krok zpátky proti různých hospodářských ukazatelů (produktivita, zaměstnanost, atd.) v zájmu vystihnout vyvolených, která měla přímý vliv na měny v minulosti. Aktuální ekonomické údaje pak může být zapojen do výsledné rovnice a testováno proti aktuální směnné kurzy. Nicméně, zatímco ekonomové se shodují, že tyto techniky jsou většinou teoreticky zvuk, ignorují skutečnost, že měny se dnes zdají méně vázána na zákony prostý ekonomie než na finanční ekonomie - kapitálové toky.

Nejnovější články: