Měnová Politika je stále relevantní?

S ekonomikou stále více tržně orientované, a trhy, se stále více globalizuje, někteří investoři začali zpochybňovat význam měnové politiky. Cílem centrální banky je řídit úrokové sazby a často kurzu vis-a-vis nabídky peněz. Nicméně, ekonomické liberalizace a globalizace výrazně omezeno centrální banky schopnosti k dosažení tohoto úkolu. V příkazu nebo vysoce regulované ekonomiky, centrální banka může kontrolovat nabídku peněz tím, že omezí pohyb kapitálu. V otevřené ekonomice, investoři jsou v podstatě zdarma, aby tam investovat peníze tam, kde to uznají za vhodné. Navíc, úrokové sazby a směnné kurzy jsou již určeny výhradně centrální banky, které slouží jako pouhá vodítka. Naopak, ceny jsou určovány tržními silami, a očekávání investorů a úrokové parity jsou jednou z největších vlivů.

Bl Pandit, Indický ekonom obhajuje monetární politiku jako účinný ekonomický nástroj. To je důležité zejména v rozvojových ekonomikách, on argumentuje, kde destabilizujících šoků je nutné předvídat, a neutralizován, a kde inflace je celoroční problém. Indie je Finanční Tiskové zprávy:

Více ukazatelů pro měnovou politiku muset začlenit signály nejen z reálného sektoru, ale také z dluhů, vlastního kapitálu, úvěrové a měnové trhy—a to jak domácí, tak i zahraniční. To je praxe měnové politiky náročnější.

Nejnovější články: