Příliv Kapitálu USA nastaví měsíční rekord

Když národ vede běžný účet, nebo deficitu obchodní bilance, ekonomické zákony diktovat, že hodnota národní měny by měla odepisovat, a to úměrně k jeho výrobky a aktiva relativně levnější pro cizince koupit. Nicméně, jako dvojitý deficit USA explodoval v posledních několika letech, USD zůstává stabilní nebo posílil vůči všem hlavním měnám. Vysvětlení se zdá být, že cizinci jsou stále více než ochotni investovat v USA a nakupovat AMERICKÉ cenné papíry, nepřímo překlenutí propasti mezi domácími úsporami a investicemi, které tvoří deficit běžného účtu. V říjnu, cizinci koupil záznam $106.8 Miliard v amerických cenných papírů, které zahrnují akcie, dluhopisy a pokladniční poukázky. Lekce pro obchodníků s devizami je jednoduché: dokud cizinci pneumatiky z NÁS aktiv, nečekejte USD devalvovat.

Nejnovější články: