Rozmotání Puzzle Riziko Chuť k jídlu

Při analýze forex, nic je více než uspokojující, kterým silná korelace mezi konkrétní měnový pár a další kvantifikovatelné investiční nástroj. Vidíte – jsme fundamentální analytici se milovat samu sebe, že můžeme skutečně vysvětlit, co se děje v forex trzích, ale to je pouze tehdy, když můžete vizuálně pozorovat (a statisticky potvrdit) srovnávací můžete skutečně předstírat, že toto self-sebejistota je oprávněná.

Na poznámku, jsem zjistil, že se dívám na zajímavý graf, dnes: EUR/USD vs. CHF/USD vs. S&P 500 Index. Mým cílem při vypracování tohoto konkrétního grafu bylo zjistit, jak riziko chuť k jídlu (reprezentované S&P) se odráží v forex trzích. Jak můžete vidět, dvě pozorování mohou být okamžitě provedeny. CHF/USD velmi pozorně sleduje S&P (nebo naopak), zatímco EUR/USD, podobně jako zrcadlové S&P za posledních 12 měsíců, než se náhle rozcházejí v listopadu 2010.


Potažmo, to vyvolává dvě otázky. Za prvé, proč by měl roste S&P být doprovázena Švýcarský Frank? Po tom všem, bývalý je proxy pro riziko chuť k jídlu, zatímco druhý je symbolem averze k riziku. To znamená, že tither S&P je slabý indikátor rizikového apetitu, nebo Švýcarský Francie není tažen averze k riziku. Tak, myslím, že oba pojmy jsou pravdivé. Konkrétně, ceny akcií jsou především příznakem hospodářské oživení v USA a silné firemní zisky. To je asi stejně přesné říci, že S&P podporuje chuť k riziku, jako že to odráží riziko chuť k jídlu.

Kromě toho, jak AMERICKÉ akcie a rizikový apetit investorů se zvýšil, zájem o americký Dolar má (poněkud ironicky) snížil. Jeden by si myslel, že to podnítí odpisy ve Švýcarských Francích, ale myslím, že tohle byla nahrazena klesající Dolar. [Z toho důvodu jsem vlastně přidal MSCI Emerging Markets Akciový Index poté, co jsem začal psát tento příspěvek, protože jsem si uvědomil, že to bylo lepší proxy pro globální riziko investor chuť k jídlu. Určitě dost, nedávné pokračování v Frank vzestup se časově shodoval s korekci na rozvíjejících se akcie na trhu].

Zároveň to vysvětluje, proč se Euro, by měl také ocenit na pět po sobě jdoucích měsíců, nenabízí nějaké vhled do toho, proč EUR/USD korelace s s&P by se najednou zhroutila. [#2]. Připomeňme z mých dřívějších příspěvků, které tam bylo náhlé flareup v Eurozóně dluhová krize v listopadu 2010. Přibližně v té době, tam bylo několik dluhu downgrade, Irsko obdrželo finanční výpomoci EU, a tam byl zvýšený zájem, že by krize se brzy rozšířila z Řecka na ostatní PRASATA.

To vyvolalo záchvat intenzivní Euro nestability, jak proti americkému Dolaru a Švýcarskému Franku. Zatímco S&P nadále roste, zájem v rozvíjejících se akcie na trhu začal vlajky. Je to velmi lákavé předpokládat spojení mezi těmito dvěma trendy, zejména proto, že se zdá být naznačeno v grafu. Myslím si však, že korekce na rozvíjejících se trzích je způsobeno více na intervence Centrální Banky a uznání, že bublina byla tváření, než do EU na krizi státního dluhu. To, že Euro má shromáždil v roce 2011 dokonce jako rozvíjející se akcie na trhu začaly klesat, podporuje tento výklad.

Snaží se vyvodit závěry z těchto korelací je frustrující v nejlepším případě, a v horším nebezpečný. A to, že je, protože to je nemožné zcela odlišit příčinu od následku. Dva burzovní indexy jsou pravděpodobně nejméně závislé na čtyři položky. Například, Euro je částečně odvozena od Dolaru, který je odvozen v části od S&P. dá se říct, že Frank bere své narážky od S&P (jako proxy pro riziko chuť k jídlu) a Eura. Za druhé, nejsilnější korelace na grafu (CHF/USD a S&P), je také nejvíce nečekané.

Na konci, myslím, pouze jeden pevný závěr lze vyvodit: nejistota kolem Eura bude i nadále k posílení Franku. Když jsem asi mohl říct, že bez použití tohoto grafu, přinejmenším, posiluje propojení všech finančních trhů, a to i v případě špatně pochopil, všechny trendy jsou v konečném důsledku souvisejí.

Nejnovější články: